Формування завдання на роботу

опубліковано 28 вер. 2011 р., 07:26 Сергій Хомич   [ оновлено 5 жовт. 2012 р., 03:16 ]
Маючи погоджену з керівником і затверджену кафедрою тему роботи, студент повинен до кінця жовтня отримати від керівника завдання для виконання роботи.
В завданні міститься:
  • зміст роботи (з яких розділів складається);
  • орієнтовні часові рамки виконання частин роботи;
  • потрібна література для виконання роботи;
  • консультантів, до яких можна звертатися в процесі виконання роботи.
Завдання формується керівником роботи в двох екземплярах: 
  1. Перший екземпляр - підписується студентом, керівником, зав. кафедрою і зберігається на кафедрі до моменту захисту. Пізніше саме цей екземпляр вшивається в роботу.
  2. Другий екземпляр - видається студенту, для того, щоб останній міг орієнтуватися в суті, змісті та часових рамках виконання роботи. Цей екземпляр може не містити жодних підписів.
Comments